งานผลิตสื่อ

งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

1. แผนพับ โบว์ชัวร์

2. ใบปลิว

3. แคทตาล็อค

4. โปสเตอร์ โปสการ์ด

5. ป้ายไวนิล

6. ป๊อปอัพ Pop up, ป้ายBackdrop

7. โรลล์อัพ Roll up

8. เอ็กซ์เฟรม X-Frame, X-Stand

9. โปรโมชั่นบู๊ท Promotion Booth

10. ธงญี่ปุ่น J-Flag

11. กล่องไฟ Light box

12. สติกเกอร์ไดคัท ฉลากสินค้า

อ่านเพิ่มเติม


ค้นหา