งานพัฒนาโปรแกรม : ARM Software Development

แบ่งออกเป็น 4 แบบคือ

1. พัฒนาโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ให้ตรงตามใจลูกค้า องค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน “ไม่ตรงตามความต้องการ เรายินดีคืนเงิน” 

2. ปรับปรุงระบบ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ปรับปรุงจนกว่า จะใช้งานได้ดี”

3. ให้คำปรึกษาด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านไอที โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ระบบต่างๆ “เราเป็นได้มากกว่าที่ปรึกษา”

4. ดูแลระบบ ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์  “ดูแล 24 ชั่วโมง”

 

 “เราใส่ใจในทุกๆรายละเอียด“


ค้นหา