งานฝึกอบรม

แบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ และออกแบบ ด้วยภาษาPHP ฐานข้อมูลMySQL “อบรมจนกว่าจะเป็น”  รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น “อบรมจนกว่าจะเป็น” รายละเอียดเพิ่มเติม

3. อบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ให้มีรายได้หรือเกิดประโยชน์ “อบรมจนกว่าจะเป็น” รายละเอียดเพิ่มเติม

4. ฝึกอบรมการพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ ด้วย JAVA, PHP, C#, .NET เป็นต้น “อบรมจนกว่าจะเป็น” รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 “เราใส่ใจในทุกๆรายละเอียด


ค้นหา